218 03 13 ცხელი ხაზი
araa

ბიზნეს დაჯილდოება • Business Award ხარიზმა•Kharizma

ხარიზმა/Kharizma – დარეგისტრირდა!
დასუფთავების კომპანია, რომელიც 2010 წელს დაარსდა, დინამიკურად განვითარდა და ქართულ ბაზარზე, კონკურენტებს შორის თავისი ადგილი დაიმკვიდრა.

15 Thu 2016 admin

Comments Comments: 0

Leave a comment

All fields must be filled out